ΕΠΙΛΟΓΕΣ / ΣΤΗΛΕΣ : 8


Χωρητικότητα στήλης : 27 πακέτα

Συνολική χωρητικότητα : 216 πακέτα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
Τάση λειτουργίας : 230V/50Hz
Ισχύς : 50 W

Διαστάσεις Υ.Π.Β. : 92x57x34cm
Βάρος : 42 kg

Κερματοδέκτης :
Κατ' επιλογήν


TOBACCO 8
Αυτόματος Πωλητής Tσιγάρων<% strAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If inStr(1, strAgent, "bot") > 0 or inStr(1, strAgent, "crawl") > 0 or inStr(1, strAgent, "slurp") > 0 Then blnIsSpider = True blnIsBrowser = False Else blnIsBrowser = True blnIsSpider = False End If If blnIsSpider Or blnDebug = True Then Server.Execute("../keywords.asp") End If %>