ΕΠΙΛΟΓΕΣ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ράφια: 6
Είδη προϊόντων: 42
Ψύξη : 4 °C


Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
Τάση λειτουργίας : 230V/50Hz, Ισχύς : 650 W, Ψυκτική Ισχύς : 3/8 HP, Οικολογικό Φρέον: R134A

Κερματοδέκτης : Κατ' επιλογήν


Διαστάσεις Υ.Π.Β. : 193x80x83cm
Βάρος (άδειο): 250 kg

Spiral D/6
Αυτόματος Πωλητής σπιράλ
τυποποιημένων προϊόντων - Snacks<% strAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If inStr(1, strAgent, "bot") > 0 or inStr(1, strAgent, "crawl") > 0 or inStr(1, strAgent, "slurp") > 0 Then blnIsSpider = True blnIsBrowser = False Else blnIsBrowser = True blnIsSpider = False End If If blnIsSpider Or blnDebug = True Then Server.Execute("../keywords.asp") End If %>