ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

80 Χ 45 Χ 39

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας : 230 V / 50 Hz

Παροχή ύδρευσης : ½ ¨

Κερματοδέκτης : ME ΡΕΣΤΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Πλαστικά ποτήρια : 150

Καφές : 980 γρ.

Ζάχαρη : 2.300 γρ.

Αυτόματος Πωλητής
Παραδοσιακού καφέ

MINI CA

 


ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ελληνικός καφές σκέτος
Ελληνικός καφές με ολίγη
Ελληνικός καφές μέτριος
Ελληνικός καφές γλυκός
Σοκολατα.

<% strAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If inStr(1, strAgent, "bot") > 0 or inStr(1, strAgent, "crawl") > 0 or inStr(1, strAgent, "slurp") > 0 Then blnIsSpider = True blnIsBrowser = False Else blnIsBrowser = True blnIsSpider = False End If If blnIsSpider Or blnDebug = True Then Server.Execute("../keywords.asp") End If %>